POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności Solar Company S.A.

 1. Definicje
   
  • Administrator - oznacza SOLAR COMPANY Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Torowej 11, 61-315 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385070 NIP: 7791019139 Regon: 630371711, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://www.solar.com.pl
  • Regulamin – oznacza regulamin Sklepu Internetowego Solar, określający zasady i warunki realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem strony https://www.solar.com.pl .
    
 2. Postanowienia ogólne
   
  1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Sklep Internetowy Solar prowadzony pod adresem www.solar.com.pl (dalej zwanym Serwisem) przez Solar Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Torowej 11, 61-315 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385070 NIP: 7791019139 Regon: 630371711 (dalej zwanego Administratorem Danych Osobowych).
    
  2. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszystkie niezbędne działania. Wszytskie transakcje przeprowadzane w sieci odbywają się za pomocą bezpiecznych procedur płatności, a poufne szczegóły płatności są przekazywane bezpośrednio, w zaszyfrowanej formie (SSL) do odpowiedniej instytucji bankowej.
    
  3. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu oraz w trakcie zawierania lub wykonywania Umowy w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminem w celu i na zasadach określonych w Regulaminie.
    
 3. Ogólne zasady dotyczące postępowania przez Administratora z danymi osobowymi Użytkowników
   
  1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt 3.2. jest konieczne do zawarcia z Solar umowy kupna – sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego (http://www.solar.com.pl/strona/regulamin )
    
  2. W celu dokonania transakcji zakupu towaru w sklepie SOLAR koniecznym jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy (jeśli jest inny niż adres rozliczeniowy) numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące formy płatności oraz numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienie od umowy).
    
  3. Podczas wizyty w Serwisie, automatycznie zbierane są dane Użytkownika, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
    
  4. Dane osobowe zbierane są również podczas kontaktu Administratora i Użytkownika za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email.
    
  5. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Użytkowników, bez ich wyraźniej zgody. Administrator będzie zobligowany udostępnić dane na wyraźnie żądanie sądu, prokuratury, policji lub innego organu publicznego, upoważnionego do uzyskania danych osobowych Użytkownika.
    
  6. Jedynie za  odrębną zgodą Użytkownika, podane przez niego dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
    
  7. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Serwisie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Serwisu. W tych przypadkach wymagane jest podanie elektronicznie określonych danych teleadresowych.
    
  8. Dokonanie przez Użytkownika zakupu w sklepie SOLAR i jednoczesna rejestracja w sklepie wiążą się z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uzyskane przez Administratora informacje służą tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (potwierdzenie zamówienia lub faktura VAT) oraz wysyłki produktów. W związku z tym sklep internetowy SOLAR ma prawo udostępniać zebrane dane swoim partnerom handlowym (np. firmie kurierskiej), mając na celu jedynie sprawną realizacje zamówienia.
    
 4. Cel przetwarzania danych osobowych
   
  1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, w szczególności przesyłania za ich zgodą newslettera jak i umożliwienia im skorzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w szczególności poprzez umożliwienia im zalogowania się i utrzymania kontaktu z Użytkownikiem, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy kupna - sprzedaży, w szczególności w celu wydania Towaru oraz umożliwienia zapłaty ceny transakcyjnej, a także w celach marketingowych i statystycznych, w tym poprzez użycie do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych.
    
  2. Ponadto poza zakresem przetwarzania danych osobowych opisanych w punkcie 4.1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez udostępnianie przekazanych przez niego danych osobowych Dostawcy (np. firmie kurierskiej), tylko wówczas jeśli jest to niezbędne do wydania Towaru zgodnie z treścią Umowy oraz poprzez udostępnianie danych osobowych podmiotowi obsługującemu transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej, wyłącznie wtedy jeśli na skutek wyboru Użytkownika w Umowie jako sposób zapłaty wskazano kartę płatniczą, wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania w ten sposób płatności.
    
 5. Marketing Sklepu Internetowego
   
  1. W trakcie wykonywania Umowy Użytkownik będzie otrzymywać od Solar wiadomości email dotyczące wykonania Umowy. Solar dopuszcza również możliwość telefonicznego kontaktu z klientem w sytuacji gdy okaże się to niezbędne w celu należytego wywiązania się z zawartej Umowy.
    
  2. O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystany w celach marketingowych produktów oferowanych przez Sklep Internetowy Solar. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie.
    
 6. Prawa przysługujące Użytkownikowi
   
  1. Użytkownik ma prawo podglądu i edycji treści jego danych w zakresie ich poprawiania, zmiany oraz usuwania z bazy danych Administratora.
    
  2. W celu skorzystania z uprawnienia Użytkownika opisanego w punkcie 6.1. Użytkownik winien wysłać Administratorowi z adresu e-mail wskazanego w formularzu Rejestracji na adres poczty elektronicznej e-sklep@solar.com.pl odpowiednią prośbę.
    
  3. Użytkownik ma możliwość odwołania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych (newsletter). W tym celu konieczne jest wysłanie informacji na adres e-mail e-sklep@solar.com.pl lub wprowadzenie stosownych zmian w koncie Użytkownika dostępnym po zalogowaniu za pomocą loginu i hasła lub kliknięcie w link „Zrezygnuj z newslettera”, znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości elektronicznej.
    
 7. Polityka dotycząca “cookies”
   
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
    
  2. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych przy wykorzystaniu plików cookies zawarte zostały w odrębnym dokumencie o nazwie „Polityka Cookies”, dostępnym pod adresem http://www.solar.com.pl/strona/polityka-cookies.
    
 8. Pytanie i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą Państwo kierować na adres: e-sklep@solar.com.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w sekcji „kontakt”.
   
 9. Administrator ma prawo dokonać zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej.
Slava Yurthev Copyright