Regulamin ponoszenia kosztów dostawy towaru między sklepami stacjonarnymi

REGULAMIN PONOSZENIA KOSZTÓW DOSTAWY TOWARU MIĘDZY SKLEPAMI STACJONARNYMI OBOWIĄZUJĄCY DO 02.02.2020

§ 1. 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin ustala warunki ponoszenia kosztów dostawy towaru między sklepami stacjonarnymi na zamówienie klienta.
 2. Dostawa towaru z jednego sklepu stacjonarnego do innego sklepu stacjonarnego na zamówienie klienta jest możliwa po uiszczeniu przez niego opłaty w kwocie 12,00 zł w sklepie stacjonarnym, przy złożeniu zamówienia, na pokrycie kosztów dostawy przedmiotowego towaru przez kuriera (dalej „opłata kurierska”).

§ 2.

Uiszczenie opłaty

 

 1. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty kurierskiej jest wydawany przez pracownika sklepu paragon, który klient jest zobowiązany zachować.
 2. Jednorazowa wpłata kwoty odpowiadającej wysokości opłaty kurierskiej upoważnia do zamówienia przez klienta dostawy maksymalnie 3 sztuk towaru między sklepami stacjonarnymi.
 3. W przypadku zamówienia przez klienta dostawy większej ilości sztuk towaru, zobowiązany jest on do uiszczenia kolejnej opłaty kurierskiej za każde kolejne 3 sztuki towaru.

§ 3.

Rezerwacja dostarczonego towaru

 

 1. O dostawie towaru do sklepu stacjonarnego klient jest informowany przez pracownika sklepu telefonicznie, na numer telefonu pozostawiony przez klienta przy zamówieniu dostawy przedmiotowego towaru.
 2. Dostarczony towar jest rezerwowany dla zamawiającego klienta w danym sklepie stacjonarnym na okres:
 • 3 dni, w przypadku zamówienia dostawy towaru w pełnej cenie,
 • 2 dni, w przypadku zamówienia towaru przecenionego lub objętego promocją.

 

§ 4.

Zwrot opłaty klientowi

 

 1. Klient zamawiający ma prawo do otrzymania zwrotu uiszczonej przez niego opłaty kurierskiej pod warunkiem spełnienia łącznie trzech poniższych warunków:
 • zamówienie dotyczy towaru w cenie regularnej, nieobjętego promocją ani przeceną,
 • klient odebrał lub przynajmniej przymierzył dostarczony do sklepu stacjonarnego towar w przeciągu terminu jego rezerwacji w tym sklepie,
 • klient okazał pracownikowi sklepu paragon dokumentujący uiszczenie opłaty kurierskiej.

        2. Klient zamawiający nie ma prawa do otrzymania zwrotu uiszczonej przez niego opłaty kurierskiej w każdym z poniższych przypadków:

 • zamówienie dotyczy towaru objętego promocją lub przeceną,
 • klient nie odebrał lub nie przymierzył dostarczonego do sklepu stacjonarnego towaru w przeciągu jego rezerwacji w tym sklepie,
 • klient nie posiada paragonu dokumentującego uiszczenie opłaty kurierskiej.

        3. Dostawa towaru między sklepami outletowymi realizowana na zamówienie klienta jest zawsze opłatą bezzwrotną.

 

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza Ustawy z dnia  23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.03.2018 r
Slava Yurthev Copyright