Regulamin zwrotów i wymiany towarów w sklepach stacjonarnych
REGULAMIN ZWROTÓW I WYMIANY TOWARU W SKLEPACH STACJONARNYCH:

Zasady wymiany lub zwrotu towaru zakupionego w Sklepach Solar (z wyjątkiem Sklepu Internetowego):

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klientowi przysługuje prawo wymiany bądź zwrotu towaru w terminie 14 dni, liczonych od dnia dokonania zakupu danego towaru. Aby dokonać wymiany bądź zwrotu towaru, Klient musi posiadać oryginalny paragon zakupu lub fakturę.

 2. Zwrotowi bądź wymianie podlega towar, który:

 • nie nosi żadnych śladów użytkowania, tj. towar musi być w tym samym stanie, w jakim został zakupiony,

 • nie został w żaden sposób uszkodzony ani pobrudzony,

 • posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznakowanie, oraz metki i wszelkie inne oznaczenia, w które Sprzedawca zaopatrzył towar. Oznakowania, metki i oznaczenia nie mogą nosić śladów użytkowania, ani też śladów ich ponownego przymocowania do towaru.

 

 1. W przypadku nie spełnienia przez towar powyższych wymogów (wskazanych w pkt. II 1.) lub zgłoszenia przez Klienta żądania zwrotu lub wymiany po upływie terminu określonego w pkt. I, Sprzedawca odmówi przyjęcia takiego towaru.

 2. Wymiana towaru realizowana jest jednorazowo do 14 dni od zakupu na podstawie paragonu, na produkt w tej samej bądź wyższej cenie.

 3. Klient może dokonać zwrotu bądź wymiany towaru zakupionego w Sieci Sklepów Firmowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie http://www.solar.com.pl/sklepy z wyłączeniem sklepów outletowych.

 4. Towar zakupiony w Sklepach Franczyzowych zlokalizowanych na terenie Polski może zostać zwrócony lub wymieniony wyłącznie w sklepie, w którym wcześniej dokonano wyżej wymienionego zakupu. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie http://www.solar.com.pl/sklepy.

 5. W przypadku zwrotu towaru, Klient otrzymuje Kartę Podarunkową Solar o wartości zwracanego towaru lub środki ze zwrotu mogą zostać przekazane na Kartę Stałego Klienta Solar na zasadach zawartych w Regulaminie Programu Stałego Klienta Solar. 

 6. Karta Podarunkowa Solar ważna jest przez 6 miesięcy od daty jej wydania. Wraz z upływem terminu ważności Karty Podarunkowej Solar, nie podlega ona odnowieniu i nie uprawnia do dokonania dalszych zakupów, a jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na tej Karcie nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Klienta.

 7. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi.

 8. Karta Podarunkowa Solar nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie może być zwrócona wydawcy.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.03.2015 r, a wszystkie jego zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich dokonania.