Założenia programu stałego klienta w e-sklepie

Zasady naliczania punktów w Programie Stałego Klienta Solar w Sklepie Internetowym

 • punkty zostaną naliczone za zakup towarów w regularnej cenie, nie objętych przeceną ani promocją;
 •  za każdy wydany 1 złoty Uczestnik Programu otrzyma 1 punkt;
 • punkty zostaną aktywowane po 25 dniach kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówienia Klienta. Punkty pojawią się na Karcie Klienta w ciągu 24 h od ich aktywacji;
 • w przypadku towarów zwracanych w ramach odstąpienia od umowy, punkty nie zostaną naliczone;
 • w przypadku towarów wymienianych punkty zostaną naliczone po 25 dniach od momentu przeprowadzenia wymiany towaru;
 • naliczanie punktów obowiązuje od dnia 7.11.2016 r.

Informacje ogólne

 •  jedno konto Klienta w Sklepie Internetowym może być powiązane tylko z jedną Kartą Stałego Klienta;
 • połączenie konta Klienta w Sklepie Internetowym z Kartą Stałego Klienta następuje na podstawie jednego, wspólnego adresu e-mail. Obowiązującym adresem e-mail jest adres podany podczas utworzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym;
 • jeżeli adres e-mail Klienta w Sklepie Internetowym różni się od adresu e-mail Klienta w Programie Stałego Klienta, w celu ujednolicenia adresu e-mail i naniesienia zmiany na karcie Programu Stałego Klienta, skutkujących naliczeniem ewentualnych punktów, należy zalogować się do aplikacji Programu Stałego Klienta na stronie internetowej i dokonać zmiany adresu e-mail;
 • jeśli do konta Klienta w Programie Stałego Klienta nie był zdefiniowany e-mail, w celu jego dopisania, skutkującego naliczeniem ewentualnych punktów, należy skontaktować się z Działem Relacji z Klientem (tel. 61 871 69 95, e-mail: kartasolar@solar.com.pl .
 • uzyskany w wyniku zgromadzenia punktów Rabat, na zasadach zawartych w Regulaminie Programu Stałego Klienta, ważny jest przez 6 miesięcy od dnia jego otrzymania i może zostać zrealizowany od kolejnych zakupów w Sklepach Firmowych Solar z bieżącą kolekcją i w Sklepach Franczyzowych Solar zlokalizowanych na terenie Polski. Nie ma możliwości zrealizowania Rabatu w Sklepie Internetowym Solar;
 • pełny regulamin Programu Stałego Klienta dostępny jest tutaj.
Slava Yurthev Copyright