Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową) towaru zakupionego w sklepie internetowym Solar

  1. Reklamacje należy składać listownie na adres: Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61- 315 Poznań lub osobiście w jednym z naszych sklepów stacjonarnych.
  2. Składając reklamację należy wysłać do Solar reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym,dostępnym tutaj .
  3. Solar rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Solar naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
  5. Informujemy, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Alternatywne metody rozwiązywania sporów: zgodnie z postanowieniami Komisji Europejskiej każdy Konsument, dokonujący zakupu online ma możliwość skorzystania z platformy udostępnionej przez Komisją Europejską do pozasądowego rozwiązywania sporów. Platforma ta dostępna jest pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . Spory konsumenckie mogą rozwiązywać podmioty uprawnione wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.