Reklamacje

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową) towaru zakupionego w sklepie internetowym Solar

  1. Reklamacje należy składać na adres: Solar Company Spółka Akcyjna, ul. Torowa 11, 61- 315 Poznań.
  2. Składając reklamację należy wysłać do Solar reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym,dostępnym tutaj .
  3. Solar rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania reklamacji.
  4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Solar naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.