Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie dostarczonej rzeczy. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy wysłał przed upływem terminu prawa do odstąpienia od umowy.

Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy odesłać zakupiony produkt niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni o dnia w którym Klient odstąpił od umowy, na adres: Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, z dopiskiem „e-sklep zwrot” (Solar nie przyjmuje przesyłek za pobraniem, tego typu przesyłki będą zwracane do Nadawcy).

Zwrotu zakupionego w E-sklepie towaru Klient może też dokonać osobiście w Sklepach stacjonarnych z bieżącą kolekcją, lub za pośrednictwem paczkomatów Inpost (https://www.solar.com.pl/strefa-klienta/zwrot-i-wymiana/e-sklep), w każdym przypadku Klient nie ponosi kosztów odesłania towaru.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od zawartej z Solar umowy sprzedaży Solar zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy, oferowany zwykły sposób dostarczenia produktu), nie później niż do 14 dni od dnia, w którym Solar został poinformowany  o decyzji wykonania prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy, z któego nastąpiła płatność, za wyjątkiem płatności realizowanych przy użyciu środków zgromadzonych na Kartach Podarunkowych lub Kartach Stałego Klienta, gdzie zwrot nastąpi w takiej samej formie w  jakiej zostały przez Klienta użyte środki w pierwotnej transakcji z użyciem wymienionych wyżej kart. W przypadku płatności za pobraniem (gotówką lub kartą płatniczą) zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z przelewem należności na jego rachunek. Płatność  może zostać wstrzymana do czasu otrzymania od Klienta produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania. Jeżeli Klient otrzymał produkty w wyniku zawartej umowy sprzedaży, od której odstępuje, ponosi jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Do zwracanego towaru prosimy dołączyć druk potwierdzenia zamówienia, który dołączony został do przesyłki z zamówieniem lub przygotować włase odstąpienie na wzór poniższego:

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

• Adresat [Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl]

• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

• Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

• Adres konsumenta(-ów) i nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot należności za zwracany towar

• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowe

• Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Slava Yurthev Copyright