Zwroty / Odstąpienie od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas (Solar Company S.A., ul. Torowa 11,61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl, tel. +48 61 871 69 85) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Odstąpienia od umowy mogą Państwo dokonać w każym sklepie firmowym oraz franczyzowym Solar z bieżącą kolekcją. Opcja zwrotu w sklepie nie jest dostępna w sklepach outletowych. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (który dołączony został do zamówienia), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, z wyjątkiem płatności realizowanych za pobraniem (dostarczanych do klienta za pośrednictwem kuriera) gdzie zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu odstąpienia od umowy; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z przelewem należności na rachunek Klienta. Zaznaczamy jednak, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Państwa produktu lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku płatności za pobraniem w sklepie stacjonarnym zwrot nastąpi przy użyciu taki samych metod jakie użyte zostały w trakcie realizacji transakcji, za wyjątkiem płatności gotówką i kartą gdzie zwrot nastapi na numer rachunku bankowego, podanego w odstępieniu od umowy. Jeżeli otrzymaliście Państwo produkty w związku z zawartą umową sprzedaży, od której Państwo odstępują, poniosą Państwo jedynie bezpośrednie koszty ich zwrotu. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

• Adresat [Solar Company S.A., ul. Torowa 11, 61-315 Poznań, e-mail: e-sklep@solar.com.pl]

• Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

• Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

• Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

• Adres konsumenta(-ów) i nr rachunku bankowego na który ma nastąpić zwrot należności za zwracany towar

• Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowe

• Data

(*) Niepotrzebne skreślić.